Zadaj pytanie naszemu specjaliście

Eko-Okna w serwisie Facebook


Eko Akademia

Właściwości okien

Informacje poniższe mają na celu określenie przydatności konstrukcji okna do zastosowania w określonych warunkach lokalizacji, tj: wysokość budynku, usytuowanie obiektu w terenie.

PN-EN 14351-1:2010: "Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności", w pkt.4 normy podano "Właściwości eksploatacyjne" i wymagania.

4.2. Odporność na obciążenie wiatrem

  1. Ciśnienie próbne – KLASA 1, 2, 3, 4 lub 5 wartość ciśnienia wg tabeli nr 1 normy EN 14351-1:+A!2010) przy jakim nie przekroczone jest określone ugięcie ramy oznaczone na etykiecie jako klasa B lub C.
     
  2. Ugięcie ramy – wartość ugięcia czołowego słupków i poprzeczek w oknach
    określane przez oznaczenia A , B lub C (wg tabeli nr 1 normy EN 14351-1:2006). Klasy A, B, C określają odpowiednio maksymalne ugięcie ramy:
    A < 1/150; B < 1/200 ; C < 1/300

Eko-Okna deklarują, że:

- ugięcie słupka nie przekroczy 1/300 (czyli szyba zespolona nie rozszczelni się),                                         - klasa 3C: badanie przy ciśnieniu próbnym 1200 Pa (odpowiada parciu wiatru 158km/h),                                                                                                                                                                                                           - klasa 4C: badanie przy ciśnieniu próbnym 1600 Pa (odpowiada parciu wiatru 185km/h).

4.5. Wodoszczelność

Określa szczelność konstrukcji na wodę opadową (zacinający deszcz) przy określonym ciśnieniu próbnym (wg tabeli nr 1 normy EN 14351-1:2006).

Okna:

a) Osłonięte ( B) – dla wyrobów częściowo osłoniętych – klasy od 1B do 7B.  

b) Nieosłonięte (A), dla wyrobów, które są wystawione całkowicie na działanie czynników atmosferycznych – klasy od 1A do 9A i E750.

Klasa 5A oznacza brak przeniku wody przy ciśnieniu próbnym 200 Pa (wiatr 65 km/h), a klasa 7 A brak przeniku wody przy ciśnieniu próbnym 300 Pa (wiatr 80 km/h).

4.14. Przepuszczalność powietrza

Określa przepuszczalność powietrza przy zadanym ciśnieniu próbnym (wg tabeli 1 normy EN 14351-1:2010). Wartości przepuszczalności powietrza (m3/h) zmierzone dla każdego stopnia ciśnienia, według normy PN-EN 12207:2001 okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. Norma ta przewiduje: klasy od 0 (nie bada się) do 4, dla klas 3 i 4 ciśnienie próbne wyniosi 600 Pa. 

Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa dla klasy 3 wynosi: 

 - 9 m³/h m² w stosunku do powierzchni całkowitej okna lub 2,25 m³/h m długości lini stykowej (uszczelki skrzydeł z ramą),
 - dla klasy 4 wynosi odpowiednio 3 m³/h m² lub 0,75 m³/h m.

4.8. Nośność urządzeń zabezpieczających

Badanie czy okno uchylne spełnia wymogi bezpieczeństwa; polega na obciążeniu w najbardziej niekorzystny sposób skrzydła obciążeniem 350N przez 60 sekund.

4.12. Przenikalność cieplna

Uw określana indywidualnie dla danej konstrukcji, zależna od zastosowanego systemu profili, rodzaju szklenia i wymiarów okna. Eko-Okna podają współczynnik Uw dla każdego okna już na etapie oferty OF/xx/xxxxx i w potwierdzeniu zamówienia ZM/xx/xxxxx

4.11 Właściwości akustyczne

Rw [dB] wg załącznika B normy EN 14351-1:2010 zależy od zastosowanego szklenia i wymiarów okna.

W tabeli podano dżwiekochłonność okna  R(C;Ctr) [dB] 

Rw szyb

 

Okno o powierzchni F

F < 2,7 m²

2,7 m² < F < 3,6m²

3,6 m² < F < 4,6 m²

Rw(C;Ctr) = 30(-1;-5)dB

32 (-1; -5)

31(-1;-5)

30(-1;-5)

Rw(C;Ctr) = 32(-1;-5)dB

34 (-1; -5)

33(-1;-5)

32(-1;-5)

Rw(C;Ctr) = 34(-1;-5)dB

35 (-1,-4)

34(-1;-4)

33(-1;-4)

Rw(C;Ctr) = 36(-1;-5)dB

36(-1.-4)

35(-1;-4)

34(-1;-4)

Rw(C;Ctr) = 38(-1;-5)dB

37(-1.-5)

36(-1;-5)

35(-1;-5)

Rw(C;Ctr) = 40(-1;-5)dB

38(-1.-5)

37(-1;-5)

36(-1;-5)

4.13 Właściwości związane z promieniowaniem

Współczynnik promieniowania słonecznego „g” ≥ 0,5 ( lub G=50%) przenikalność światła Lt 70% (lub 0,7) - podane w Deklaracji CE szyby zespolonej.

4.23. Odporność na włamanie

Klasy wg PN-EN 1627 na zamówienie wykonujemy okna o odporności na włamanie RC2.Nie znalazłeś tego, czego szukasz?